VUOSIKOKOUS 7.9.2017


SUOMEN VETERAANIJÄÄKIEKKOLIITTO RY VUOSIKOKOUS

PAIKKA: SOKOS-HOTELLI TORNI, TAMPERE

AIKA: 7.9.2017 KLO 17.30

ESITYSLISTA:

 1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markku Laihanen. Valittiin sihteeriksi Kimmo Rantanen. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Pulli ja Reko Juntto.
 2. Todettiin läsnäolijat (liite). Edustettuina olivat seuraavat jäsenseurat:

TJV Old Stars, Red & White, Starikat, Kongot, Wanhat Kissat, Nitro-Kärpät, Kohottajat, Ukkometsot, Voima-Kissat, Superstars, Kiekko-Weskut, Mansen Ketut, Pyynikin Haukat.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Esitettiin liiton toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 1.6.2016 – 31.5.2017. Päätettiin hyväksyä tilit sekä vahvistaa tilinpäätös ko. tilikaudelta.
 2. Päätettiin myöntää puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.6.2016 – 31.5.2017.
 3. Valittiin toimintakauden 1.6.2017 – 31.5.2018 puheenjohtajaksi Jarmo Salonen
 4. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.
 5. Hallituksen erovuoroiset jäsenet: Yrjö Pärssinen, Tapio Koski-Sipilä, Reko Juntto, Jukka Porvari (ilmoittanut, että ei jatka), Markku Laihanen, Petri Antikainen.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavalle kahdelle toimintakaudelle Yrjö Pärssinen, Tapio Koski-Sipilä, Reko Juntto ja Markku Laihanen. Muut hallituksen jäsenet ovat: Pauli Uusi-Kilponen, Teuvo Peltola, Hannu Siivonen ja Ari Hellgren.

 1. Valittiin toiminnantarkastajaksi Olli Kosonen tarkastamaan liiton tilejä ja hallintoa. Valtuutettiin hallitus valitsemaan toiminnantarkastajan varamies.
 2. Vahvistettiin liiton jäsenmaksuksi toimintakaudelle 1.6.2017 – 31.5.2018 eur 250,00. Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä.
 3. Esitettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 1.6.2017 – 31.5.2017, mitkä hyväksyttiin.
 4. Liiton jäsenten erottamistapauksia ei ole esitetty vuosikokouksen ratkaistavaksi.
 5. Valittiin liiton edustajiksi kotimaisiin ja kansainvälisiin jääkiekon keskusjärjestöihin Yrjö Pärssinen ja Reko Juntto. SJL:n liittovaltuuston jäseneksi valittiin Yrjö Pärssinen.
 6. Muita hallituksen tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemia asioita ei ollut esitetty.
 7. Keskusteltiin muista asioista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan tehty päätöksiä:
 • Yrjö Pärssinen esitti FOHA:n strategiaa tuleville vuosille.
 • Veikko Pulli: Tarvitaan pelaajapankki turnauksia varten.
 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

 

 

Markku Laihanen                        Kimmo Rantanen

Puheenjohtaja                              Sihteeri