Alueturnauksia pilotoidaan Jyväskylässä


FOHAn presidentti Jarmo Salonen selvitteli turnausideaa ammattikorkeakoulun ja Ukkometsojen väelle Jyväskylässä.

 

FOHA ja Suomen jääkiekkoliitto suunnittelevat yhteistä alueturnausjärjestelmää, joka alkaisi kaudella 2020-2021.

Alueturnausta on päätetty pilotoida Jyväskylässä Ukkometsojen turnauksessa keväällä 2020. Turnaus järjestetään samaan aikaan SM-turnauksen kanssa 2.-3.5, mutta eri ikäluokissa. Alueturnaukseen osallistuu kolme miesten ikäluokkaa (20+, 35+ ja 55+) sekä naiset.

Uutta olisi myös se, että Jyväskylän pilottiturnauksessa on mukana paikallinen ammattikorkeakoulu (Jamk), joka osallistuu tapahtuman markkinointiin ja käytännön järjestelyihin. Jääkiekkoliittoa pilottiturnauksessa edustaa SJL:n Keskimaan aluejohtaja Antti Hänninen.

Pilottiturnauksesta kerätään tietoa, jota hyödynnetään varsinaisessa alueturnauksessa.

Ajatuksena on, että alueturnauksiin osallistuvat joukkueet hankkivat ranking-pisteitä, joiden perusteella parhaat osallistuvat lopputurnaukseen ensimmäisen kerran keväällä 2021.

Pilottiturnauksen yhteyshenkilönä toimii Andy Kivelä Jyväskylän ammattikorkeakoululta.