FOHA


MITÄ FOHA ON?

Foha on kansallinen, voittoa tavoittelematon urheiluliitto, joka on omistautunut tarjoamaan resursseja ja etuja aikuisten vapaa-ajan jääkiekkotoimintaan.

Fohan tehtävä

Olemme omistautuneet palvelemaan aikuisten vapaa-ajan  jääkiekkoyhteisöjä Suomessa. Pyrimme kehittämään ja toimittamaan jääkiekkoresursseja, jotka auttavat seura, -joukkue-, ja turnausorganisaatioita.

Olemme myös sitoutuneet edistämään terveys- ja kuntoutumista sekä kannustamaan jäseniämme turvalliseen toimintaympäristöön, ohjaamalla ja sääntöjä kehittämällä jotta toiminta olisi terveellistä.

Mennyt aika

Foha on omistanut 40 vuotta voidakseen tarjota resursseja ja tukea aikuisten vapaa-ajan  jääkiekonpelaajille. Ja kuten kaikkien organisaatioiden, meidän on sopeuduttava jatkuviin muutoksiin ja edelleen kehitettävä toimintaamme tarjoamalla uusia innovaatioita ohjelmia sekä palveluita.

 

Jäsenseurojen edunvalvontatehtäväänsä liitto toteuttaa mm. seuraavasti:

Jäsenseurojen jäsenille sekä sidoshenkilöille jaetaan FOHA News -lehteä kaksi kertaa vuodessa. Lehteä on toimitettu vuodesta 1997 lähtien.

Liitto on järjestänyt Suomessa veteraanien MM-kisat v. 1981 Helsingissä, 1990 Tampereella, 2002 Helsingissä ja 2010 Tampereella. Vuoden 2017 Helsinki Hockey World Classic -turnaus järjestetään Helsingissä 3.5-7.5.2017.

FOHA ja Suomen Jääkiekkoliitto (SJL) pyrkii yhteistoimin myös järjestämään vuosittain harraste/ikämiesjääkiekon SM-turnauksen.

FOHA pitää ja päivittää turnauskalenteria, jossa tiedotetaan kotimaisista ja ulkomaisista turnauksista.

Liitto myös huolehtii koti- ja ulkomaisien seurojen osoiterekisteristä, jotta jäsenseurojen on helpompi löytää turnaustapahtumat.

Liiton keskeisin tehtäväkenttä on kehittää ja toteuttaa jäsenseuroille kohdistettuja seurapalveluita. Tavoite on auttaa seurapalveluilla jäsenseuroja taloudellisesti, eli ohjata yhteistyökumppanien palvelusta saatuja hyötyjä lyhentämättöminä seuroille.

Suomen Veteraanijääkiekkoliitto ry, Finnish Oldtimers Hockey Association, lyhennys FOHA, kotipaikka Helsinki, toiminta-alueena koko Suomi.

Liitto on perustettu vuonna 1977 ja liiton tarkoituksena on toimia veteraani- ja harrasteseurojen keskusjärjestönä, edistää veteraanijääkiekkoilua sekä ylläpitää ja kehittää aktiiviuransa päättäneiden jääkiekkoilijoiden fyysistä ja psyykkistä kuntoa.

Liittoa johtaa ja hallinnoi puheenjohtaja ja hallitus, hallituksen jäsenmäärä on sääntöjen mukaan 3-12 henkilöä. Lisäksi käytännön toimintaa hoitaa toiminnanjohtaja. Jäsenseuroja liitolla on 75, joissa jäseniä on noin 3200.