FOHA:n ansiomerkkisäännöt


Finnish Oldtimer ́s Hockey Association, FOHA:n ansiomerkkejä ja viirejä annetaan henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat edistäneet FOHA:n sen seurojen veteraanijääkiekkotoimintaa tai ovat muuten FOHA:n näkökulmasta toimineet
Suomen jääkiekkoilun hyväksi.

Klikkaa tätä: Näet myönnetyt ansiomerkit

FOHA:n hallitus voi poiketa näistä ansiomerkkien ja standaarien myöntämisperusteista, mikäli henkilö, järjestö tai yhteisö toiminnallaan ja ansioillaan FOHA:n hallituksen näkemyksen mukaan täyttää ansiomerkin tai standaarin myöntämisperusteet.

1. FINNISH OLDTIMER ́S HOCKEY ASSOCIATION, FOHA:N HUOMIONOSOITUKSET

Ansiomerkit
Kultainen ansiomerkki 60 €
Hopeinen ansiomerkki 50 €

FOHA – viiri
Hinta 80 €

ANSIOMERKIT

Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toimintatasosta riippuen toiminut vähintään 15–20 vuoden ajan FOHAN ja sen jäsenseurojen johtoelimissä sekä merkittävällä tavalla edistänyt veteraanijääkiekon kehitystä maassamme. Kultaista ansiomerkkiä ei voida myötää henkilölle, jolle ei ole myönnetty FOHA:n hopeista ansiomerkkiä.

Hopeinen ansiomerkki
Merkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut vähintään 10 vuoden ajan FOHAN tai sen jäsenseuran johtoelimissä ansioituneella ja tunnustusta ansaitsevalla tavalla.

Puheenjohtajapysti
Jäsenseurat voivat anoa puheenjohtajapystejä, ansioituneille puheenjohtajilleen pitkäaikaisesta (toivomus vähintään 15 vuotta) työskentelystä seuran menestyksen ”takuumiehenä”. Fohan hallitukselle osoitettu vapaamuotoinen hakemus ja perustelut. Fohan hallitus voi myös huomioida ansioituneita henkilöitä ko. tavalla.

Pystin hinta 50 €.

1.2. FOHA-VIIRI

Voidaan myöntää henkilölle, järjestölle tai yhteisölle merkittävästä toiminnasta FOHA:n ja sen toimintaperiaatteiden hyväksi.

Voidaan myötää FOHA:n jäsenen 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä, FOHA:n jäsenseuran anomuksesta, henkilölle, joka on toiminut FOHA:n, jäsenseuransa eri tehtävissä tai katsotaan henkilönä, veteraanikiekkoilijana olevan muutoin ansioitunut FOHA-viiri huomionosoituksella.

2. ULKOMAALAISET HENKILÖT JA YHTEISÖT

FOHA:n ansiomerkkejä ja viirejä voidaan myöntää myös ulkomaalaisille henkilöille ja yhteisöille.

3. ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄJÄ

Ansiomerkit ja viirit myöntää FOHA:n hallitus. Kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen kutsumisesta päättää hallitus.

4. ANSIOMERKKIANOMUSTEN TEKO

Anomuksia ansiomerkkien myöntämiseksi voivat tehdä FOHA:n jäsenseurat sekä FOHA:n hallitus voi erikseen esittää huomionosoitusta lausunnolla varustettuna käyttämällä oheisen mallin mukaista lomaketta. Anomukset on tehtävä vähintään 2 kk ennen luovutustilaisuutta. Ansiomerkin ja viirin anonut seura maksaa myönnetyn tunnustuksen.

5. HUOMIONOSOITUSTEN OMISTUS

Merkit ja viirit kuuluvat yksinomaan saajalle eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle tai yhteisölle.

6. LUETTELO ANSIOMERKEISTÄ

FOHA:n pitää myönnetyistä merkeistä ja viireistä luetteloa. Liiton toiminnanjohtaja valvoo, että ansiomerkkianomukset käsitellään FOHA:n hallituksessa asianmukaisella tavalla. Lisäksi hakemuksista pidetään FOHA:n hallituksessa seurakohtaista luetteloa sekä myönnetyistä ansiomerkeistä sekä viireistä pidetään ajantasaista luetteloa. Luettelo on nähtävissä FOHA:n nettisivuilla.

7. KADONNUT ANSIOMERKKI

Kadonneen ansiomerkin tai viirin tilalle luovutetaan erillisestä pyynnöstä uusi, ellei tämä ole aikaisemmin saamaansa tahallaan hävittänyt. Merkistä tai viiristä suoritetaan tällöin valmistushinta.

8. ANSIOMERKIN MUOTO JA MITAT

Merkkien ja viirien muodon ja mitat vahvistaa FOHA:n hallitus.

9. MUITA ANSIOMERKKEJÄ

Lisäksi voidaan esittää myönnettäväksi Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristejä tai ansiomitaleja voimassa olevien sääntöjen mukaan. Nämä ansiomerkkianomukset on toimitettava asianmukaisin perusteluin FOHA:n hallituksen nimeämälle ansiomerkkityöryhmälle osoitettuna 30.8. mennessä. Työryhmä tekee vuosittain esityksensä FOHA:n hallitukselle 30.8. mennessä FOHA:n anomista muista ansiomerkeistä.