VUOSIKOKOUS 7.9.2018


SUOMEN VETERAANIJÄÄKIEKKOLIITTO RY

VUOSIKOKOUS  7.9.2018 KLO 15.00
CAFE ALEKSANTERINPUISTO
PUUTARHAKATU 37, TAMPERE

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA

2. TODETAAN LÄSNÄOLIJAT JA ÄÄNIOIKEUTETUT JÄSENET SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTASUUS

3. ESITETÄÄN LIITON TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA JA PÄÄTETÄÄN TILIEN HYVÄKSYMISESTÄ JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA

4. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

5. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA SEURAAVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI

6. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

7. VALITAAN EROVUOROISTEN HALLITUKSEN JÄSENTEN TILALLE UUDET JÄSENET KAHDEKSI SEURAAVAKSI TOIMINTAKAUDEKSI

8. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA JA YKSI VARATOIMINNANTARKASTAJA, TARKASTAMAAN LIITON TILEJÄ JA HALLITOA

9. VAHVISTETAAN LIITON LIITTYMIS-JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS SEURAAVANA TOIMINTAKAUTENA

10. VAHVISTETAAN HALLITUKSEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO-JA MENOARVIO

11. KÄSITELLÄÄN MAHDOLLISET LIITON JÄSENTEN, EROTTAMISTAPAUKSET, MILLOIN JÄSEN ON SÄÄNTÖJEN 7§:N MUKAAN SAATTANUT EROTTAMISEN LIITON KOKOUKSEN RATKAISTAVAKSI

12. VALITAAN LIITON EDUSTAJAT KOTIMAISIIN JA KANSAINVÄLISIIN JÄÄKIEKON KESKUSJÄRJESTÖIHIN

13. KÄSITELLÄÄN MUUT HALLITUKSEN TAI JÄSENTEN 11§:N MUKAISESTI VIREILLE PANEMAT MUUT ASIAT

14. KESKUSTELLAAN MUISTA MAHDOLLISISTA ESILLE TULEVISTA ASIOISTA, JOISTA EI KUITENKAAN VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ