Vuosikokous pöytäkirja


SUOMEN VETERAANIJÄÄKIEKKOLIITTO RY VUOSIKOKOUS

VUOSIKOKOUS

Aika ja paikka: 7.9.2018 klo 15.00-15.40, Café Aleksanterinpuisto, Puutarhakatu 37, Tampere

 1. Kokouksen avaus

Jarmo Salonen avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleeksi

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Laihanen, sihteeriksi AriHellgren ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Teuvo Peltola ja Yrjö Aaltonen.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätöksentekovaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti kokoonkutsutuksi sähköpostitse sekä olevan päätösvaltainen.

 1. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely

Jarmo Salonen kävi lävitse kauden 2017-2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös näytti kauden tappion olevan 6.232 euroa, joka johtui suurimmaksi osaksi aikaisemman tilikauden aikana syntyneestä kuljetus kustannuksista. Lisäksi tilinpäätöksessä kirjattiin alas aikaisemmin syntyneitä saatavia yhteensä noin 7.500 euroa. Tilinpäätös ja toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.

 1. Tilintarkastajan lausunto

Olli Kosonen luki lävitse tekemänsä toiminnan tarkastajan lausunnon, jonka mukaan hän oli puoltamassa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

 1. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Puheenjohtaja aloitti keskustelun tilinpäätöksestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

 1. Puheenjohtajan valinta seuraavalle toimintakaudelle

Kokous esitti Jarmo Salosen valintaa edelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi. Valittiin Jarmo Salonen jatkamaan puheenjohtajana.

 1. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Markku Laihanen esitti, että hallituksen jäsentenmäärä pidetään ennallaan kahdeksana ja esitys hyväksyttiin.

 1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle.

Hallituksesta olivat erovuorossa Hannu Siivonen, Pauli Uusi-Kilponen ja Teuvo Peltola. Hannu ja Pauli ovat ilmoittaneet halunsa jättäytyä sivuun toiminnasta. Teuvo on esittänyt olevansa halukas jatkamaan toiminnassa.

Erovuoroisten tilalle esitettiin valittavaksi Kari Villanen ja Petri Hakala sekä Teuvo Peltolan uudelleen valintaa. Kokous valitsi esitetyt jäsenet hallitukseen.

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Esitettiin toiminnan tarkastajaksi Olli Kososta sekä varatoiminnan tarkastajaksi Timo Kuismaa. Esitys hyväksyttiin.

 1. Jäsenmaksun hyväksyminen

Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut pitkään 250 euroa /seura. Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta ja päätettiin pitää se ennallaan pienestä korotusesityksestä huolimatta.

 1. Toimintasuunnitelma ja budjetti kaudelle 2018-2019

Jarmo Salonen kävi lävitse toimintasuunnitelman ja budjetin tulevan kauden osalta. Fohan järjestämät turnaukset ovat olleet yhdistyksen tulonmuodostukselle elintärkeitä jäsenmaksujen ohella. Scandinavia Cup järjestetään 3-4.11.2018 ja turnaukseen osallistuu 16 joukkuetta. Kevään SM-turnaus järjestetään Vierumäellä ikäluokille 30+, 50+, 60+ ja 65+. Lisäksi toimintasuunnitelmaan liittyy aktiivinen yhteydenpito jäsenseuroihin. Hallitus on vahvistanut resursseja yhteydenpitoon, Jarmon lisäksi siihen osallistuu yhteyspäällikkönä Ari Hellgren. Lisäksi tavoitteena on saada kauden aikana yhdessä SJL:n kanssa toimiva raami sarjajärjestelmän luomisesta aikuisten harrastekiekkoon turnaukseen lisäksi. Kauden 2018-2019tulo-ja menoarvio samoin kuin toimintasuunnitelma löytyy pöytäkirjan liitteistä

Hyväksyttiin niin budjetti kuin toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2019.

 1. Jäsenten erottamistapaukset

Puheenjohtaja mukaan tapauksia ei ole toimitettu kokoukselle päätettäväksi.

 1. Valitaan yhdistyksen jäsenet valtakunnallisiin edustustehtäviin

Suomen jääkiekkoliiton liittovaltuuston jäseneksi valittiin edelleen Yrjö Pärssinen ja hänen varajäseneksi Reko Juntto. Kansainvälisten yhteyksien hoitajaksi valittiin Ari Hellgren.

 1. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut niin puheenjohtaja päätti kokouksen.