VUOSIKOKOUS 12.9.2019


SUOMEN VETERAANIJÄÄKIEKKOLIITTO RY VUOSIKOKOUS

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Aika              Syyskuun 12. päivänä 2019 klo 15.00-15.45

Paikka         Café Aleksanterinpuisto, Puutarhakatu 37 Tampere

Käsitellyt asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Laihanen, sihteeriksi Ari Hellgren ja pöytäkirjan tarkastajiksi Yrjö Pärssinen ja Tapio Koski-Sipilä
 2. Todettiin kokouksen läsnäolijat ja heidän äänioikeutensa sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kutsu kokouksesta oli lähetetty yhdistyksen jäsenseuroille sähköpostitse 22.8.2019. Läsnäolijat edustivat yhdeksää eri seuraa. Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltaiseksi.
 1. Jarmo Salonen esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.6.2018-31.5.2019. Tuloslaskelman mukaan tuotot olivat n. 43.000 € ja kulut 42.750 €. Toiminnantarkastaja Olli Kosonen on suorittanut tilintarkastuksen ja on antanut siitä oman lausuntonsa, jossa hän suosittaa tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille sekä hallituksen jäsenille.
 1. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.
 1. Puheenjohtajan valinta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtaja valitaan aina vuosikokouksessa. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jarmo Salonen, joka kiitti osallistujia luottamuksesta.
 1. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hyväksyttiin hallituksen esitys siitä, että jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä.
 1. Hallituksen jäsenistä olivat erovuoroisia, Yrjö Pärssinen, Ari Hellgren, Tapio Koski-Sipilä, Markku Laihanen. Kokous valitsi erovuoroiset edelleen jatkamaan hallituksessa. Heidän lisäkseen hallituksessa jatkavat Teuvo Peltola ja Kari Villanen. Petri Hakala oli ilmoittanut ettei ole enää hallituksessa.
 1. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Olli Kosonen ja varalle Timo Kuosma
 1. Yhdistyksen jäsenmaksusi päätettiin edelleen 250€
 1. Jarmo Salonen esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Tuottotavoitteeksi asetettiin 50.850€ ja kuluiksi odotetaan muodostuvan 41.750€. Tulot koostuvat jäsenmaksuista, kahden eri turnauksen osallistumismaksuista sekä yhteistyökumppaneilta saaduista suorituksista. Tavoitteena on edelleen pitää jäsenseurojensa määrä 60-70 tasolla. Lisäksi esitettiin, että Foha News – muuttuu täysi ns. Digijulkaisuksi, jonka sisältö muodostuu lähinnä seuroista ja niiden jäsenistä kertovista uutisista. Hallitus esitti myös, että kuluvan tilikauden aikana järjestetään kaksi eri turnausta, Skandinavia Cup (1-3.11.2019) sekä SM-kisat 2-3.5.2020 Vierumäellä. Lisäksi hallitus on esittänyt, että ns. Foha Golf tullaan jatkossa järjestämään jäsenseurojen toimesta. Ne voivat hakea sen järjestämistä avoimena hakuna tulevan haun kautta. Vuoden 2022 keväällä järjestettävä HWC 2022 sivut tulevat aukeamaan 31.1.2020, jolloin seurat voivat aloittaa ilmoittautumisen turnaukseen. Turnausmaksu tulee olemaan 1.050€ , mutta Fohan jäsenseuroille 980 €.

Hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja meno arvio.

 1. Mahdolliset erottamistapaukset ei aiheuttanut toimenpiteitä.
 1. Yrjö Pärssinen valittiin edelleen Fohan edustajaksi Suomen jääkiekkoliiton liittohallituksen edustajaksi
 1. Käsiteltiin hallituksen esitykset yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Hallitus esitti, että yhdistyksen nimi muutetaan Suomen aikuisten harrastejääkiekkoliitto ry:ksi, Foha kuitenkin pysyy yhdistyksen `brändi nimenä`. Lisäksi hallitus esittää, että tilikausi muutetaan 1.7-30.6. Syynä muutokseen on rahaliikenteen venyminen turnauksen osalta aina seuraavalle tilikaudelle. Hyväksyttiin hallituksen esitykset sääntöjen muuttamisesta.
 1. Muut asiat. Jarmo Salonen kertoi palavereista Jääkiekkoliiton uuden harrastepäällikön , Kim Sällströmin kanssa. Niissä oli sovittu yhteisestä palaverista 7.11.2019 ja työryhmän muodostamisesta. Työryhmän jäseninä ovat Kim Sällström ja Tuomo Ruoho Jääkiekkoliitosta sekä Jarmo Salonen, Yrjö Pärssinen ja Ari Hellgren Fohasta.

 Koska ei ollut muita asioita, niin puheenjohtaja päätti kokouksen.